נגישות

תעריפים

דיגיטליס שמחה ללוות אתכם בתהליכי הקנייה והמכירה ולהפוך את התהליך ליעיל, פשוט ונוח יותר עבורכם. שירותי דיגיטליס כרוכים בתשלום.
התשלום נחלק לתשלום לדיגיטליס עבור השימוש בממשק הדיגיטלי ובכלי הניהול המתקדם, ולתשלום לעורך דין העסקה, עבור הליווי המשפטי לתהליך.

במעמד חתימת העסקה יתבקשו הצדדים לשלם עבור השירות כמפורט כאן:

תשלום לדיגיטליס

כל צד ישלם לדיגיטליס כ- 0.1% + מע"מ ממחיר הנכס, ולא פחות מ-1,200 ₪ (כולל מע"מ).*

תשלום לעו”ד

כל צד ישלם לעורך דין העסקה כ- 0.2% + מע"מ ממחיר הנכס, ולא פחות מ-2,400 ₪ (כולל מע"מ). במידה ותידרש שומת מס שבח, הצד המוכר ישלם בנוסף עוד כ- 0.1% + מע"מ ממחיר הנכס, ולא פחות מ- 1,200 ש"ח (כולל מע"מ).*

אגרות ומיסים

אגרות ותשלומי מיסים ישולמו על ידי הצדדים, ישירות לרשויות, לפי הצורך.