נגישות

מדיניות פרטיות

פרטיות המבקרים והמשתמשים באתר ובאפליקציות של דיגיטליס חשובה לנו מאוד
כאן תמצאו הסבר מה נעשה עם הפרטים שלכם

תאריך עדכון אחרון: 31.07.2022

הקדמה

פרטיות המבקרים באתר שלנו ושל המשתמשים באפליקציות שלנו, חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. מסמך מדיניות זה מסביר מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.

הסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.

איסוף פרטים אישיים

ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה- IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה; מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר; מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לשירות שלנו; מידע שאתם מזינים בזמן יצירת פרופיל באתר שלנו. לדוגמה: השם שלכם, מגדר, תמונות פרופיל, שם משרד, שם עסק, לוגו; המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים שלנו; מידע שנוצר בזמן השימוש בשירותים שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו; מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, או העברות שאתם מבצעים במסגרת השירותים שלנו, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני; מידע שאתם מפרסמים באתר שלנו בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלכם, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלכם; מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו; כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו; לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לקבל את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו.

שימוש בפרטים האישיים שלכם

בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר והאפליקציות שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות: ניהול האתר והעסק שלנו; התאמה האישית של האתר והאפליקציות שלנו עבורכם; לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר ובאפליקציות שלנו; אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתר והאפליקציות שלנו; שליחה אליכם של מסמכים, הצהרות, חשבונות עסקה, חשבוניות, תזכורות וכיוצא באלה; לשלוח אליכם הודעות שאינן שיווקיות; לשלוח אליכם התראות בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת; לשלוח אליכם ניוזלטר שלנו בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר); לשלוח אליכם מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו ולעסקים המשתפים עמנו פעולה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים); אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג' (אבל צד ג' זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע); טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר ולאפליקציות שלנו; לשמור על האתר והאפליקציות שלנו מאובטחים ולמנוע הונאה; אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר והאפליקציות שלנו); ושימושים אחרים.

אם תמסרו לנו מידע אישי לפרסום באתר ובאפליקציות שלנו, אנחנו נפרסם את המידע ונשתמש בו בדרכים אחרות בהתאם לרישיון שתספקו לנו.

ניתן להשתמש בהגדרות הפרטיות שלכם כדי להגביל את הפרסום של המידע שלכם באתר ובאפליקציות שלנו, וניתן לשנות אותן בעזרת בקרות הפרטיות שבאתר.

אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לצד ג' כלשהו, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג' אחר.

חשיפת פרטים אישיים

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה ששייכת כיום או שתשתייך בעתיד לקבוצת החברות שלנו (זה אומר כל חברת גג, כל חברה אחות, וכל חברות הבת שלהן ושל החברה שלנו, כולל כאלה שאינן קיימות כיום ותהיינה קיימות בעתיד) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם: לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק; בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;

על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי); לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנחנו רוכשים (או שוקלים לרכוש) או מוכרים (או שקולים למכור);

ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה; למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג'.

העברות נתונים בינלאומיות

ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים או נפעל בעתיד, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.

ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות הבאות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין, והודו.

פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.

אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף זה.

שמירת פרטים אישיים

סעיף זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים שלנו, המתוכננים לעזור להבטיח שאנחנו מקיימים את החובות המשפטיות שלנו הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.

פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה.

על אף ההוראות האחרות בסעיף זה, אנו נשמור מסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים: לצורך מתן השירות לכם ולאחרים עמם אתם מנהלים מו"מ ומתקשרים בחוזה; לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק; אם לדעתנו המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי; על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי).

אבטחת הפרטים האישיים שלכם

אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.

אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).

אם וכאשר בעתיד יבוצעו העברות כספיות ממוחשבות דרך האתר שלנו, הן תעמודנה בתקני אבטחת מידע של ספק או ספקי הסליקה.

אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנו לא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.

אם וכאשר תונפק לכם סיסמה לאזור אישי באתר שלנו בעתיד, אתם תהיו אחראים על שמירת הסיסמא בה תשתמשו לקבלת גישה לאתר שלנו חסויה; אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמא שלכם (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלנו).

תיקונים

אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו.

עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו.

אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.

הזכויות שלכם

אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם; אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לתנאים הבאים: תשלום של עמלה; אספקה של ראיות הולמות בדבר הזהות שלכם, כגון ת.ז. מקורית, ובדבר כתובתכם הנוכחית, כגון חשבון שירות מקורי הנושא את שמכם ומזהה את כתובתכם; אנחנו עשויים לסרב למסור פרטים אישיים שאתם מבקשים עד למידה שהדבר מותר על פי חוק.

אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק.

בפועל, בדרך כלל תבטאו הסכמה מראש לשימוש שלנו בפרטים האישיים שלכם למטרות שיווק, או שאנחנו נספק לכם אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלכם שימוש למטרות שיווקיות.

אתרים צד ג'

האתר שלנו עשוי לכלול קישורים חיצוניים, ופרטים על, אתרים צד ג'. אין לנו שליטה ואיננו אחראים על מדיניות הפרטיות והנהלים של צד ג' כלשהו.

עדכון מידע

אנא הודיעו לנו אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.

עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות "עיקשות" או "עוגיות פעולה" (session). עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידכם לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף כל רצף גלישה שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים לכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. אנחנו עשויים להשתמש גם בעוגיות פעולה וגם בעוגיות עיקשות באתר שלנו.

השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:

אנחנו עשויים להשתמש בשירותי Google Analytics ו Adwords -באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש מבקר באתר, לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר, לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר, לשפר את נוחות השימוש באתר, לנתח את השימוש באתר, לנהל את האתר, למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר, להתאים אישית את האתר לכל משתמש, להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים;

רוב האתרים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות – למשל:

באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על "כלים", "אפשרויות אינטרנט", "פרטיות", ואז "מתקדם";

בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על "כלים", "אפשרויות", "פרטיות", ובחירה של "השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה" מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של "קבל עוגיות מאתרים";

ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט "התאמה אישית ובקרה", ואז ללחוץ על "הגדרות", "הצג הגדרות מתקדמות", ו- "הגדרות תוכן", ואז לבחור באפשרות "חסום אתרים מהגדרה של נתונים" תחת הכותרת "עוגיות".

לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.

מחיקת עוגיות

אתם יכולים למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלכם – למשל:

בדפדפן אינטרנט אקספלורר (גרסה 10), אתם צריכים למחוק קבצי עוגיות ידנית. תוכלו למצוא הוראות לכך בכתובת: http://support.microsoft.com/kb/278835

בפיירפוקס (גרסה 24), אתם יכולים למחוק עוגיות באמצעות לחיצה על "כלים", "אפשרויות", ו- "פרטיות", ואז לבחור "השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה", וללחוץ על "הצג עוגיות", ואז "הסר את כל העוגיות".

ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים למחוק את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט "התאמה אישית ובקרה", ואז ללחוץ על "הגדרות", "הצג הגדרות מתקדמות", ו- "נקה נתוני גלישה", ואז לבחור באפשרות "מחק עוגיות ונתונים אחרים של אתרים ותוספים", ולבסוף ללחוץ "נקה נתוני גלישה".

למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.